2010/09/12

Vượt tường lửa | Vượt qua sự kiểm duyệt

Có một số phương pháp để vượt qua hệ thống kiểm duyệt Internet, bao gồm những phần mềm và những đường truyền được bảo vệ. Các phương pháp trên được gọi chung là phương pháp "vượt thoát"  (circumvention) bao gồm từ cách đi vòng thật đơn giản cho tới những phần mềm phức tạp. Thí dụ, đôi khi ta có thể vào một trang web bị cấm bằng cách mở một bản sao của trang web đó đã được lưu trữ trong vùng đệm (cached) của các trang cung cấp dịch vụ tìm kiếm (như Google, Bing) thay vì vào trực tiếp trang web đó.  

 Untitled_2.jpg

Các Nhà Cung Cấp Cách Vượt Thoát
Các nhà cung cấp cách vượt thoát là những cá nhân hoặc những tổ chức cung cấp những phương pháp để tránh sự kiểm duyệt trên Internet. Họ có thể là những công ty thương mại lớn cung cấp dịch vụ vượt thoát phải trả tiền hoặc họ có thể là cá nhân hay tổ chức cung cấp dịch vụ miễn phí. Những nhà cung cấp này cài đặt phần mềm trên các máy chủ tại những nơi không bị kiểm duyệt. Những người ở những nơi bị kiểm duyệt sẽ sử dụng Internet qua trung gian những máy chủ đó.

Những Người Dùng Vượt Thoát
Những người dùng các phần mềm hay các công cụ vượt thoát là những cá nhân hoặc tổ chức muốn vượt qua sự kiểm duyệt Internet bằng cách sử dụng các kỹ thuật vượt thoát. Họ muốn tiếp cận thông tin và gửi tin từ những nơi mà Internet bị hạn chế. Thí dụ, có nhiều người sử dụng Internet muốn bảo vệ những dữ kiện cá nhân hoặc những hoạt động trên mạng của họ vì lý do riêng tư. Cũng có người muốn tránh hệ lụy từ giới thẩm quyền đang kiểm soát Internet – dù đó là bậc cha mẹ, chủ nhân công ty, người giữ bản quyền, cơ quan công lực hay cơ quan kiểm duyệt của nhà nước. 

 


Tác giả: Vượt qua sự kiểm duyệt internet
© Ronald Deibert 2008
Điều chỉnh:
adam hyde 2008
Alice Miller 2008
Sam Tennyson 2008
Edward Cherlin 2008
Janet Swisher 2008
Sam Tennyson 2008
Giấy phép: Giấy phép công cộng

Sản xuất cho cẩm nang FLOSS

No comments:

Post a Comment