2010/09/12

Vượt tường lửa | Tôi Bị Chặn Hay Bị Kiểm Duyệt Thông Tin?

Trong nhiều quốc gia, việc chính phủ kiểm duyệt Internet không phải là điều bí mật, như đã dược dẫn chứng trong cuốn sách "Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering"  do Ronald Delbert, John Palfrey, Rafal Rohozinsky, và Jonathan Zittrain biên soạn (http://opennet.net/accessdenied). Khi một trang mạng phổ thông bị chặn rộng rãi thì sự việc này sẽ được mọi người trong nước biết đến. 

Tuy nhiên, nói chung thì việc xác định xem một người có bị ngăn chặn khi truy cập một trang mạng, hay gửi tin cho những người khác, có thể là điều khó khăn. Khi bạn truy cập một trang mạng bị chặn, có thể bạn sẽ thấy một tin nhắn báo lỗi thông thường, hoặc không thấy gì cả, giống như trường hợp trang mạng không thể truy cập được vì lỗi kỹ thuật.

Một số tổ chức, đáng chú ý nhất là OpenNet Initiatiave (http://opennet.net), sử dụng phần mềm để thử nghiệm việc truy cập Internet tại nhiều quốc gia và để tìm hiểu những cách nào mà việc truy cập bị làm trở ngại. Trong một số trường hợp, công việc này rất khó khăn và còn có thể nguy hiểm, tùy thuộc vào nhà cầm quyền sở tại.

Trong một số quốc gia ai cũng biết là chính phủ ngăn chặn một phần của Internet. Ở Saudi Arabia chẳng hạn, khi truy cập một trang mạng khiêu dâm, bạn sẽ nhận được một thông cáo từ chính quyền giải thích lý do tại sao trang mạng bị chặn. Còn ở những nước mà sự ngăn chặn không được thông báo hoặc giải thích thì dấu hiệu thông thường nhất của sự kiểm duyệt là không thể truy cập một số trang mạng có gần cùng một nội dung trong một thời gian dài, trừ trường hợp các trang mạng đó đã được dời đến một tên miền khác. Một chỉ dấu khác là khi truy cập bạn sẽ nhận được những kết quả vô ích, hoặc không nhận được trả lời gì cả. Những chủ đề đó có thể liên quan đến khiêu dâm, cờ bạc, rượu chè, ma túy, hoặc những hành vi phạm pháp, hoặc những phong trào chính trị hay tôn giáo mà chính quyền cho là nguy hiểm (ví dụ ở Đức, những trang mạng của các nhóm Tân Quốc Xã đều bị chặn).

Việc ngăn chặn hoặc kiểm duyệt Internet cũng có thể được thực hiện vì những lý do không dính dáng đến chính trị. Cha mẹ có thể lọc một số thông tin mà họ không muốn con cái truy cập. Nhiều tổ chức, từ những trường học cho tới những công ty thương mại và kể cả quân đội Hoa Kỳ, giới hạn việc truy cập Internet để tránh trường hợp người sử dụng: trao đổi thông tin không kiểm soát được, sử dụng thời giờ và phương tiện của công ty cho việc riêng, hoặc vi phạm bản quyền, hoặc lạm dụng các phương tiện sử dụng Internet.
Tác giả: Làm sao tôi biết được?
© adam hyde 2008
Điều chỉnh:
Alice Miller 2008
Edward Cherlin 2008
Freerk Ohling 2008
Janet Swisher 2008
Sam Tennyson 2008
Tom Boyle 2008
Zorrino Zorrinno 2008

Giấy phép: Giấy phép công cộng

Sản xuất cho cẩm nang FLOSS

No comments:

Post a Comment