2010/09/16

Việt Tân - Thông Cáo Báo Chí


 Chiến Dịch Vượt Tường Lửa và An Ninh Điện Tử
http://nofirewall.blogspot.com

Theo bước Trung Quốc, Nhà Cầm Quyền Cộng sản Việt Nam ngày càng gia tăng sự kiểm soát trên mạng internet. Mục đích của Hà Nội không chỉ để kiểm duyệt và ngăn chặn những trao đổi thông tin trên mạng; mà còn nhằm vào việc kiểm soát, truy lùng những hoạt động của các bloggers, các nhà dân chủ và người dân nói chung.

Số người sử dụng Internet tại Việt Nam đã lên đến 25 triệu, nhưng không gian internet tại Việt Nam ngày càng bị thu hẹp bởi những biện pháp kiểm soát gắt gao của nhà cầm quyền. Với sự theo dõi thường trực của công an mạng, hoạt động trên Internet ngày nay, đã trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn.

Dù gặp phải khó khăn trên các diễn đàn ảo, do bị kiểm duyệt và cấm đoán, những người sử dụng Internet tại Việt Nam vẫn không ngần ngại tìm cách vượt những bức tường lửa để truy cập thông tin và tham gia các mạng xã hội như Facebook và Multiply.

Để giúp người dân Việt Nam được tự do truy cập internet, và lưu trữ một cách an toàn các tài liệu trên máy vi tính, Đảng Việt Tân xin giới thiệu blog http://nofirewall.blogspot.com và hai tài liệu Cách Thức Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet và An Ninh Điện Tử và Bảo Vệ Đời Tư Cho Những Nhà Đấu Tranh Nhân Quyền.

Đảng Việt Tân đã phối hợp cùng với một số tổ chức chuyên môn, dịch sang Việt Ngữ hai tài liệu nói trên, đồng thời thực hiện blog  http://nofirewall.blogspot.com nhằm quảng bá kiến thức vượt tường lửa và an ninh điện tử.

Qua những hướng dẫn của hai tài liệu nói trên, Đảng Việt Tân hy vọng giúp người dân Việt Nam biết cách xóa bỏ những dữ kiện hay tài liệu chứa trong máy mà công an có thể dùng làm lý cớ buộc tội. Ngoài ra cũng có những hướng dẫn hữu ích khác như giữ tài liệu ở dạng chỉ chủ nhân mới đọc được hay phòng chống việc lén cài đặt các mã độc vào máy diện toán.

Đảng Việt Tân mong rằng chiến dịch No Firewall sẽ mang lại nhiều kiến thức hữu ích để mọi người tiếp tục bày tỏ tinh thần bất tuân dân sự, phá vỡ bức màn bưng bít thông tin tại Việt Nam hiện nay.

Ngày 16 tháng 9 năm 2010
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845 - www.viettan.org, dangviettan.wordpress.com

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -
Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

No comments:

Post a Comment