2010/09/27

Chiến dịch Vượt Tường Lửa do đảng Việt Tân phát động

Đài Chân Trời Mới
2010/09/27

Đài Chân Trời Mới phỏng vấn Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Bảo

Chiến dịch Vượt Tường Lửa do đảng Việt Tân phát động by Radio Chân Trời Mới

No comments:

Post a Comment