2010/09/28

Mã độc từ email Nguyễn Trung Lĩnh

Ban Biên Tập No Firewall
2010/09/28


Xin các bạn cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ Nguyễn Trung Lĩnh <trunglinh76@gmail.com> có đính kèm mã độc.

From: Nguyễn Trung Lĩnh <trunglinh76@gmail.com>
Date: Tue, 28 Sep 2010 22:49:10 +0700
Subject: Đ? ngh? xúc ti?n công khai phe d?i l?p t?i Vi?t Nam

Tập tin đính kèm: dạng .RAR, kích thước tập tin: 173,138  bytes
Tên tập tin: De nghi xuc tien cong khai phe doi lap tai VN.rar

Nếu giải nén tập tin .RAR nói trên sẽ có:
Tập tin: De nghi xuc tien cong khai phe doi lap tai VN.exe
Kích thước tập tin: 196,757 bytes

Tập tin dạng .EXE nhưng trá hình làm tập tin DOC và dùng icon như sau:--------- Original Message --------------------------------------------------------
From: Nguyễn Trung Lĩnh <trunglinh76@gmail.com>
Date: Tue, 28 Sep 2010 22:49:10 +0700
Subject: Đ? ngh? xúc ti?n công khai phe d?i l?p t?i Vi?t Nam


Thưa Anh!

Rất cám ơn Anh đã có ý nhiệt huyết cùng tham gia, giúp đỡ chúng tôi trong nước. Anh có thể:
- Đóng góp ý kiến, trí tuệ vào các Văn Bản của Lực Lượng chính trị;
- Vận động người quen trong và ngoài nước tham gia họat động giúp đỡ. Đưa ra các mưu lược để phát triển LL và chiến thuật tranh đấu;

- Vận động các nước Úc, Nhật Bản, Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu, các nước tài trợ cho VN gây sức ép buộc ĐCSVN chấp nhận cho Phe Đối Lập chúng ta công khai hoạt động tại VN.

- Xin Anh cho ý kiến là chúng ta nên dùng danh xưng là Lực Lượng Đối Lập hay Phong Trào Đối Lập? Anh hãy cho ý kiến về các vấn đề trong Văn Bản dự trù tôi gửi kèm đến Anh dưới đây nhé.

- Hiện nay trong nước các nhân vật có uy tín với nhân dân chưa rõ ý kiến. Anh có kế gì vận động các Cụ lớn trong và ngoài nước tham gia hưởng ứng?

- Thứ 7 và chủ nhật vừa rồi Văn Bản này đã được gửi tới các nhân vật quan trọng: BCT, Ban Bí thư, An Ninh, Các Tướng tá tại Hà Nội, những người có tên trong danh sách để họ xem xét cho ý kiến.
 Rất mong Anh cho ý kiến đóng góp mọi mặt. Chúc Anh nhiều may mắn và thành công! 
Hà Nội, ngày 29.09.2010.

No comments:

Post a Comment