2013/10/03

Mã Hóa thông tin ngắn 
bằng dịch vụ Encipher.it. Không cần tải phần mềm.

Ban Biên Tập No Firewall
Kỹ sư Lê Quang
2013/10/03
Khi các bạn trao đổi những thông tin ngắn gọn qua email, skype, tin nhắn nhanh, v.v.. mà không muốn người nào khác có thể chặn bắt, đọc lén các thông tin này thì phải mã hóa thông tin. Một cách mã hóa đơn giản, tương đối an toàn là dùng dịch vụ mã hóa và giải mã tại trang nhà https://encipher.it/.

Trong trường hợp dùng email thì thay vì gửi bạch văn thông tin, bạn sẽ dùng encipher.it để mã hóa thông tin với mật khẩu đã quy ước trước với người nhận. Sau đó sao dán nội dung mã hóa này vào email để gửi đi.  Nếu trên đường đến tay người nhận mà email này có bị chận bắt xem lén thì cũng không đọc được nếu không biết mật khẩu. Khi người nhận nhận được email thì họ sẽ làm bước ngược lại, sao dán thông tin mã hóa vào trang encipher.it, điền vào mật khẩu chung. Thông tin sẽ được giải mã.

Trong trường hợp dùng skype hay các tin nhắn nhanh, thay vì gửi những thông tin, dữ kiện tế nhị, nhạy cảm một cách bạch văn giữa đôi bên, thì có thể dùng dịch vụ encipher.it để mã hóa rồi mới chuyển qua skype, qua tin nhắn nhanh.

1. Cách mã hóa (nơi người gửi)

Vào trang https://encipher.it.  Lần đầu tiên vào sẽ thấy màn ảnh sau đây. Bấm vào hàng Do not show this message again để lần sau không hiện ra nữa. Sau đó bấm vào nút Encrypt Online.


Đánh vào nội dung thông tin rồi bấm nút Encrypt (mã hóa).


Khi khung dưới đây hiện ra, điền vào mật khẩu chung trong ô Encryption Password (mật khẩu mã hóa) rồi bấm nút Send as link (gửi qua đường dẫn).


Khi encipher.it mã hóa xong, nó sẽ hiển thị đường dẫn như sau. Bạn chỉ bấm nút Copy rồi dán vào nội dung email gửi đi, hoặc dán vào skype, vào tin nhắn nhanh để gửi đi.


2. Cách giải mã (nơi người nhận)

Người nhận sau khi nhận được đường dẫn bên trên, thì vào trang https://encipher.it, bấm vào nút Decrypt (giải mã).


Khi khung kế tiếp hiện ra, dán đường dẫn nhận được vào ô trống. Điền vào mật khẩu chung trong ô Decryption Password (mật khẩu giải mã). Rồi bấm nút Decrypt.


Nội dung thông tin sẽ được giải mã và hiện ra trong khung ảnh. Và cứ thế mà đôi bên trao đổi thông tin có mã hóa qua lại với nhau một cách an toàn.

No comments:

Post a Comment