2013/09/09

Cảnh báo: Email "Giáo Xứ Mỹ Yên" gửi mã độc

Ban Biên Tập No Firewall
2013/09/09
Tin tặc với email tên Giáo Xứ Mỹ Yên <giaodanmyyen@gmail.com> lợi dụng trong lúc dư luận quan tâm về sự kiện chính quyền Nghệ An đàn áp giáo dân Mỹ Yên đã gửi tin tức, tập tin đính kèm mã độc. Các bạn đừng mở bất cứ email nào đến từ giaodanmyyen@gmail.com.

Nếu đã lỡ click vào tập tin hay link, bạn hãy cho phần mềm chống virút scan máy lại. Download phần mếm chống mã độc.

Nguồn: FB Chinh Minh

No comments:

Post a Comment