2013/08/06

Tuyên bố của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về Nghị Định 72

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
2013/08/06

BBT No Firewall: Nghị định 72 về quản ly internet đã bị quốc tế lên án là bóp nghẹt tự do internet và tư do ngôn luận tại Việt Nam.  Ngoài thông cáo bên dưới của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, nhiều tổ chức bảo vệ tự do ngôn luận như Phóng Viên Không Biên Giới, tổ chức Giám Sát Nhân Quyền (HRW), các công ty internet như Google, Facebook, Yahoo, EBay đã mạnh mẽ phản đối. Sau đây là bản dịch của thông cáo từ Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Nghị định về Nội dung Internet

Các quyền tự do cơ bản áp dụng trong không gian mạng cũng giống như trong đời sống thực. Nghị định 72 dường như trái với nghĩa vụ của Việt Nam trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị  cũng như những cam kết của Việt Nam trong Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền.
Chúng tôi quan ngại sâu sắc về các quy định của Nghị định vì dường như nó hạn chế các loại hình thông tin mà cá nhân có thể chia sẻ thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân và trên các trang web.

Ngoài ra, Nghị định này sẽ hạn chế sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) đang hé nở của Việt Nam bằng việc kiềm chế sự đổi mới trong nước và ngăn cản đầu tư nước ngoài.

Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về Nghị định này với các quan chức chính phủ cấp cao của Việt Nam, và chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận.(Hết tuyên bố)

No comments:

Post a Comment