2013/06/13

Ứng Dụng ChatSecure: Facebook Chat, Google Talk an toàn trên iPhone, iPad

Ban Biên Tập No Firewall
2013/07/06

ChatSecure là một ứng dụng chạy trên iPhone, iPad để bạn có thể chat an toàn, kín đáo, không bị người khác đọc lén. ChatSecure dùng phương thức mã hóa OTR (off-the-record) để bảo vệ nội dung chat trên Facebook, Google Talk, Jabber và Oscar trên smartphone.

Bạn cài đặt ứng dụng ChatSecure trên smartphone. Dùng ChatSecure để chat trên Facebook, Google Talk với tài khoản bạn đang có, thì nội dung chat sẽ được mã hóa.

ChatSecure tương hợp với các ứng dụng Gibberbot (Android), Pidgin (Windows), tức là nếu bạn dùng ChatSecure thì người bên đầu dây thông tin cần phải dùng hoặc ChatSecure, hoặc GibberBot hay Pidgin.

Cài đặt & Cấu hình ChatSecure

Bạn vào App Store, tìm ChatSecure, rồi cài đặt vào iPhone/iPad. Hoặc cài đặt trực tiếp tại đây.

 

Khi chạy ứng dụng ChatSecure lần đầu tiên, bạn sẽ thấy màn ảnh sau đây. Trước nhất nếu muốn đổi ngôn ngữ giao diện sang tiếng Việt, bấm vào nút bánh xe răng cưa

Bấm vào hàng Language
Chọn Tiếng Việt, rồi bấm nút Save.

Bạn cần khởi động lại ứng dụng ChatSecure để thấy được tiếng Việt như sau


Cài đặt tài khoản

Bước kế tiếp là cài đặt một tài khoản sử dụng.

Google Talk
ChatSecure có thể dùng tài khoản Google, Facebook, Jabber và OSCAR. Hướng dẫn sau đây sẽ dùng Google làm thí dụ, nhưng bạn có thể dùng các loại tài khoản khác tùy ý.

Hướng dẫn này sẽ dùng thí dụ của chị Lan có tài khoản nfw.lan@gmail.com và sẽ dùng với ChatSecure để trò chuyện với anh Điệp qua email nfw.diep@gmail.com của anh ấy.

Bấm vào nút cấu hình, rồi trong trang Cấu hình, bấm chọn Tài Khoản Mới. 

Chọn Google Talk
Điền vào địa chỉ gmail, mật khẩu, ... Bạn tùy ý muốn để nhớ mật khẩu hay không. Khi xong, bấm nút Đăng nhập.

Facebook Chat
Nếu muốn dùng Facebook Chat, thì bạn chọn Facebook và điền vào username Facebook của bạn.

Lưu ý: username Facebook không phải là username bạn hay dùng để đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn, mà là tên của bạn trên đường dẫn Facebook. Ví dụ đường dẫn Facebook của bạn là: www.facebook.com/nguyentien13 thì bạn đánh vào username là nguyentien13@chat.facebook.com.


Nếu đăng nhập vào tốt đẹp, bạn sẽ trở lại màn ảnh Cấu hình, và sẽ thấy tình trạng tài khoản là đang kết nối vào.

Thêm Bạn Danh sách bạn bè hiện chưa có ai hết. Bấm vào nút dấu + để thêm bạn.

Điền vào email của anh Điệp và tên, sau đó bấm nút dấu cộng (+)

Danh sách bạn bè sau đó sẽ có tên anh Điệp. Hàng tình trạng sẽ cho biết anh Điệp có mặt trực tuyến hay không
Để trò chuyện an toàn có mã hóa khi anh Điệp có mặt, bấm vào hàng đó để bắt đầu trò chuyện

Trong khung trò chuyện, bạn sẽ thấy hình ổ khóa đang mở. Điều đó cho thấy là cuộc trò chuyện hiện thời chưa có bật dạng mã hóa lên.
 
 Bạn bấm vào hình ổ khóa, rồi chọn “Khởi động chat có mã hóa” Khi trở lại khung chat, bạn để ý thấy là hình ổ khóa vẫn còn mở mặc dầu bạn đã ra lệnh khởi động mã hóa rồi. Tại sao? Lý do là vì đầu dây bên kia, anh Điệp chưa khởi động mã hóa. Bạn phải gửi vài hàng cho anh Điệp, đại ý là muốn nói chuyện an toàn để anh Điệp khởi động mã hóa. Khi anh Điệp làm xong thì bạn sẽ thấy màn ảnh thay đổi như sau.

Lưu ý: Phiên bản này bị một ít lỗi dịch thuật cho nên bạn có thể thấy hàng “Cảnh báo: chat này không có mã hóa”. Bạn lờ nó đi. Nếu thấy ổ khóa đóng lại tức là có mã hóa rồi.
Xác minh
Đến giai đọan này thì cuộc trò chuyện giữa Lan và Điệp đã có mã hóa rồi, tuy nhiên câu hỏi được đặt ra cho Lan là bên đầu dây kia có thực sự là Điệp không hay ai khác. Để phối kiểm bấm vào hình ổ khóa. Rồi bấm hàng Kiểm để làm công việc gọi là xác minh (authentication).
 
Khung phối kiểm sẽ hiện ra vân tay (fingerprint) của đôi bên. Qua điện thoại, sms, Lan & Điệp đối chiếu vân tay để xác minh người mình muốn nói chuyện đúng như thế. Kiểm xong thì bấm vào nút Verified.
Trở lại khung chat, bạn sẽ thấy hình ổ khóa bây giờ có thêm dấu tic để cho biết là có xác minh.
Khi cuộc trò chuyện an toàn, kín đáo chấm dứt, bấm vào hình ổ khóa, rồi bấm chọn hàng “Hủy Chat Có Mã Hóa” để chấm dứt.
ChatSecure sẽ hiện ra cảnh báo để biết là đường dây chat trở lại tình trạng thường, không có an toàn nữa.
Như thí dụ trên cho thấy nếu Lan và Điệp dùng ChatSecure để chat với nhau có mã hóa thì sẽ không có ai có thể đọc lén được nội dung trò chuyện giữa đôi bên. Và như thế chuyện tình Lan và Điệp sẽ kín đáo, không ai biết đến!

No comments:

Post a Comment