2013/03/13

Cảnh báo: Các trang Ba Sàm bị hacked

Ban Biên Tập No Firewall
2013/03/13
Từ ngày 8/3 cho đến nay các trang blog Ba Sàm đã bị tin tặc chiếm lấy. Theo tin tức RFI, lúc đầu anhbasam.wordpress.com, trang điểm tin lề trái rất quen thuộc với độc giả trong và ngoài nước, đã bị tin tặc chiếm lấy cùng với các địa chỉ liên lạc Gmail và Yahoo. Sau đó ban biên tập đã lập ra và chuyển sang một số trang khác và trong vòng vài hôm các trang mới này cũng bị tin tặc chiếm đoạt.

Đây là những trang Ba Sàm đã bị tin tặc làm chủ:

anhbasam.wordpress.com
basam5.wordpress.com
anhbasamvn.wordpress.com
Việt Sử Ký

Xin cảnh báo đến độc giả của No Firewall nên cẩn thận khi viếng thăm những trang nêu trên. Chúng ta chưa biết tin tặc là ai và có dụng ý gì. Khi đã đoạt chiếm các trang blog này, tin tặc có thể dễ dàng  cài mã độc qua các đường dẫn hoặc qua plug-ins, mà tin tặc có thể gắn thêm vào.


No comments:

Post a Comment