2013/01/13

Lổ Hổng An Ninh Java

Ban Biên Tập No Firewall 
2013/01/13


Giới an ninh mạng cảnh báo về mối đe dọa mới đến từ một lổ hổng an ninh trong phần mềm Java của công ty Oracle. Nhóm US-CERT tung ra cảnh báo về Java 7 Update 10 và các ấn bản trước đó có chứa một lổ hổng an ninh mà tin tặc có thể lợi dụng để tấn công và xâm nhập vào máy vi tinh của người dùng. Cũng theo quan sát của giới an ninh mạng thì lổ hổng an ninh này đang được tin tặc khai thác qua loại mã độc Trojan có tên gọi là Mal/JavaJar-B.

Công ty Oracle sau đó đã tung ra phần mềm cập nhật để vá lại lổ hổng an ninh này. Bạn vào trang sau đây

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

rồi bấm vào nút JRE DOWNLOADsau đó chọn đúng ấn bản cho hệ điều hành của máy bạn (Windows, Mac, ....)

No comments:

Post a Comment