2012/12/30

Kết quả của bản kiểm tra rủi ro điện thoại di động

Cám ơn bạn đã điền vào bản kiểm tra rủi ro điện thoại đi động. Sau đây là các câu trả lời đúng.

2. Công ty điện thoại có thể theo dõi bạn qua điện thoại di động của bạn
Câu trả lời đúng phải là: [Đúng]

3. Công ty điện thoại có thể biết tất cả nội dung tin nhắn và cuộc gọi của bạn
Câu trả lời đúng phải là: [Đúng]

4. Để dấu danh tính, bạn chỉ cần thay thẻ SIM mới
Câu trả lời đúng phải là: [Sai]

Để hoàn toàn dấu danh tính, bạn cần phải thay đổi cả SIM và máy điện thoại mới.

5. Nếu lấy SIM ra khỏi điện thoại và dùng với điện thoại của người quen, công ty điện thoại sẽ không biết tông tích của bạn
Câu trả lời đúng phải là: [Sai]

6. Điện thoại di động để lộ địa điểm hiện tại của bạn và những nơi bạn đã đi qua
Câu trả lời đúng phải là: [Đúng]

7. Để không bị lộ địa điểm mà bạn đang đến, bạn chỉ cần
Câu trả lời đúng phải là: [Lấy pin ra khỏi điện thoại]

Bạn cần lấy pin ra khỏi điện thoại trên đường đến địa điểm và trong lúc đang có mặt tại địa điểm bạn muốn dấu. Tốt nhất bạn nên để điện thoại ở nhà, không mang theo.

9. App cho smartphone không có virút, nên download an toàn
Câu trả lời đúng phải là: [Sai]

10. Một trong ba app dưới đây có thể dùng để vượt tường lửa trên smartphone
Câu trả lời đúng phải là: [Orbot]

11. ChatSecure và Gibberbot là app cho smartphone để
Câu trả lời đúng phải là: [Chat an toàn]

12. Truy cập mạng Internet, sử dụng email và Skype bằng điện thoại di động an toàn hơn qua máy vi tính
Câu trả lời đúng phải là: [Sai]

13. Mã độc trên mạng Internet có thể tải xuống khi truy cập và nhiễm điện thoại di động
Câu trả lời đúng phải là: [Đúng]

No comments:

Post a Comment