2012/11/27

Cảnh báo mã độc

Ban Biên Tập No Firewall
2012/11/27

Xin lưu ý email gửi từ địa chỉ "THI THANH NHAN HUYNH" <htthanhan2012@gmail.com> với
hàng Subject: Tham khao file dinh kem.

Email đính kèm tập tin Giavexe.rar (71Kb) chứa đầy mã độc.


1 comment:

  1. cái này chứa gì vậy bạn, nhấn phải sẽ ra sao?

    ReplyDelete