2012/09/19

Cách trám tạm thời lỗ hổng anh ninh cho Internet Explorer

Ban Biên Tập No Firewall
Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo
2012/09/19
Các cơ quan an ninh cấp quốc gia tại Hoa Kỳ và Âu Châu vừa ra cảnh báo về một lỗ hổng an ninhloại “0 day“ của trình duyệt Internet Explorer, phiên bản 7, 8, 9. Lổ hỗng loại "0 day" nghĩa là chưa có cách vá và xác suất bị dính mã độc khi dùng Internet Explorer để lướt mạng sẽ cao.

Microsoft vừa ra hướng dẫn tạm thời trám lỗ hổng này:
  • Mở trình duyệt Internet Explorer, chọn Tools và chọn Internet Options, rồi chọn Security.
  • Chọn Internet Zone, nâng mức security level của Internet zone lên mức High. Bấm Apply.
  • Sau đó chọn Intranet Local, nâng mức security level của Intranet local lên mức High. Bấm Apply.
  • Sau đó chọn Trust Web Sites, nâng mức security level của Trust Web sites lên mức High. Bấm Apply.
  • Tắt Internet Explorer. Sau đó mở Internet Explorer trở lại 
Xin lưu ý, sau đó có thể một số trang mạng không hiển thị giống như trước nữa.

Khuyến cáo tạm thời của Ban Biên Tập No Firewall: Chỉ nên truy cập vào các trang mạng quen biết và có tiếng. Nếu vào trang mạng lạ, bạn nên kiểm tra lại đường dẫn.No comments:

Post a Comment