2012/07/15

Cảnh Báo: Yahoo Mail bị đánh cấp 450.000 mật khẩu


Ban Biên Tập No Firewall
2012/07/15
Gần đây tin tặc hack vào Yahoo Voices, một dịch vụ của công ty Yahoo và lấy cắp được 450.000 mật khẩu của các tài khoản Yahoo Mail. Các mật khẩu này đã bị tin tặc đăng tải trên mạng. 

Nếu bạn dùng Yahoo Mail và muốn biết tài khoản Yahoo của mình có trong số 450,000 tài khoản bị mất mật khẩu hay không, xin hãy vào trang sau đây và đánh vào địa chỉ Yahoo của mình:

http://labs.sucuri.net/?yahooleak

Nếu mật khẩu của bạn đã lọt ra ngoài, đề nghị bạn:

1. Lập tức đổi mật khẩu mới, cứng cáp hơn
2. Nếu bạn dùng cùng mật khẩu cho nhiều tài khoản online khác, bạn nên đổi ngay mật khẩu cho các tài khoản này.No comments:

Post a Comment