2012/07/03

2. Sao Lưu

Electronic Frontier Foundation
2012/09/03
Dịch bởi Blog No Firewall


Một cách chuẩn bị phòng chống DDoS hoặc những tấn công khác là thường xuyên sao lưu nội dung trang web để bạn có thể phục hồi hoặc đem qua máy khác trong trường hợp dịch vụ lưu trữ web không bảo vệ được. Thường thì phục hồi một bản sao lưu tốn nhiều công nhưng vẫn đỡ hơn là thất thoát tất cả nội dung.

Để sao lưu trang web trên dịch vụ lưu trữ web, bạn hãy xuất ra toàn bộ các trang, bài vở, ý kiến vào một tập tin XML. Lưu ý là cách này chỉ sao lưu nội dung văn bản chữ của trang web mà thôi. Những nội dung khác, như là hình ảnh đã tải lên, sẽ không có trong bản sao lưu. Cách dễ nhất để có bản sao lưu của tất cả hình ảnh là làm một trang sao của trang web.

Để sao lưu trang web trên dịch vụ lưu trữ web chung (shared hosting) hoặc bạn có máy chủ riêng, hãy sao chép toàn bộ tập tin của trang web và giữ lại một phó bản của cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn quản trị máy chủ của riêng bạn thì nên thiết lập sao lưu tự động qua một máy chủ khác từ xa. Các công cụ hữu dụng bao gồm ssh, scp, mysqldump và crontab. Hướng dẫn chi tiết để làm sao lưu tự động không nằm trong phạm vi của tài liệu này

No comments:

Post a Comment