2012/06/29

Radio Chân Trời Mới phỏng vấn BBT No Firewall về việc các trang blogs bị chặn tại Việt Nam

Radio Chân Trời Mới
2012/06/29

Mời các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn của Radio Chân Trời Mới với BBT No Firewall về vấn đề kiểm duyệt và an ninh mạng.

Vượt kiểm duyệt co thể ví như cuộc chạy đua giữa các chế độ độc tài và những người yêu chuộng thông tin tự do, những người luôn tìm cách thức để luồn lách kiểm duyệt.
 No comments:

Post a Comment