2012/06/07

Cảnh báo: Hệ thống mạng xã hội LinkedIn bị đánh cấp hơn 6 triệu mật khẩu

Ban Biên Tập No Firewall
2012/06/07


Đây là cảnh báo quan trọng cho những ai dùng hệ thống kết nối mạng xã hội LinkedIn.

Hôm nay LinkedIn đã xác nhận rằng hệ thống chứa mật khẩu của người sử dụng LinkedIn đã bị tin tặc xâm nhập. Công ty này không cho biết đã bị mất bao nhiêu mật khẩu, nhưng theo danh sách đã được tin tặc đưa lên một diễn đàn online của Nga, thì số mật khẩu đánh cấp là hơn 6 triệu mật khẩu.  Trong số 6 triệu mật khẩu, một số lớn đã được tin tặc mã hóa và đã công khai nguyên văn.

Hiện nay LinkedIn và giới an ninh điện tử chưa biết tin tặc là ai.

Nếu đây là những tin tặc chỉ muốn phá rối thì tại hại của sự kiện này sẽ không quá trầm trọng, nhưng cũng có một số quan sát gia cho rằng tại Nga có nhiều nhóm chuyện nghiệp thường đánh cấp thông tin cá nhân của dân cư mạng để xâm nhập các tài khoản online khác như tài khoản nhà băng, mua hàng hóa v.v

Hiện nay chưa có chỉ dấu gì cho thấy tin tặc đã biết được các mật khẩu thuộc về các tài khoản nào.

Để đề phòng, bạn cần làm những điều sau đây:

1. Đổi mật khẩu LinkedIn ngay
2. Quan trọng hơn nữa, nếu bạn dùng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau, bạn nên thây đổi mật khẩu cho các tài khoản ngay 

Sự kiện này cho thấy chúng ta không bao giờ dùng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau và các mật khẩu nên an toàn. Xin tham khảo thêm về cách thực hiện mật khẩu an toàn.

Nguồn: CNN
No comments:

Post a Comment