2012/06/25

Cảnh báo của Facebook về mã độc DNS Changer

Ban Biên Tập No Firewall
2012/06/25
Theo thông báo của công ty Facebook ngày 04/06/2012 rất nhiều người đang bị dính mã độc DNS Changer, trong đó có nhiều người sử dụng Facebook. Trong nỗ lực phòng chống mã độc và giúp người sử dụng, Facebook sẽ thông báo cho bạn, nếu Facebook nghi rằng máy của bạn bị dính mã độc DNS Changer. Đây là thông báo bạn sẽ nhận, nếu máy bị nhiễm:


Xin nhắc lại DNS Changer là một mã độc rất nhỏ (1,5 kb), nhưng làm thay đổi các thiết trí DNS (Domain Name Server) của máy bạn và sẽ dẫn bạn đến các trang mạng có chứa mã độc. DNS Changer đã làm nhiễm hàng trăm ngàn máy vi tính trên khắp thế giới từ đầu năm 2012.

Kiểm tra máy bạn bị nhiễm hay không

Để kiểm tra máy bạn bị dính hay không, mời bạn xem phần hướng dẫn của Blog No Firewall. Rất dễ áp dụng.

Trong trường hợp bị nhiễm, bạn nên vào trang mạng http://www.dcwg.org/fix/ (Anh ngữ) để được chỉ dẫn cách thức trừ khử mã độc DNS Changer.

No comments:

Post a Comment