2012/05/01

Kiểm soát máy vi tính có bị nhiễm trùng Conficker hay không ?

Ban Biên Tập No Firewall
Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo
2012/05/01

Theo một bản tường trình về An Ninh (Security Intelligence) của Microsoft, bộ thứ 12, sau hơn 3 năm bị khám phá, vi trùng (Worm) Conficker vẫn còn nhiễm hơn 1,7 triệu máy vi tính trên khắp thế giới, tính đến quý thứ 4 năm 2011, với nhiều phiên bản khác nhau.

Theo các công ty về an ninh điện toán, việc sử dụng một phần mềm phòng chống mã độc cập nhật và sử dụng loại mật khẩu an toàn (độ dài hơn 8 mẫu tự, gồm chữ thường, chữ hoa, số và các ký tự đặc biệt) sẽ giúp phòng chống Conficker hữu hiệu. Vi trùng Conficker vẫn tồn tại sau hơn 3 năm dấu ấn bị khám phá vì có khả năng tự biến đổi bằng khả năng nối mạng tự động vào hàng trăm tên miền (DNS) kiểm soát bởi tin tặc.

Để kiểm soát máy vi tính của bạn có bị nhiễm vi trùng Conficker hay không, xin dùng đường dẫn này http://www.confickerworkinggroup.org/infection_test/cfeyechart.html

Nếu bạn thấy hiển thị khung ảnh dưới đây với đầy đủ các hình trong 6 khung nhỏ như dưới đây, có rất nhiều xác xuất là máy vi tính của bạn không bị nhiễm Conficker.

Trong trường hợp, bạn thấy hiện ra một khung ảnh khác với bên trên, bạn có thể đọc trên trang mạng để biết phần trả lời cho máy vi tính của bạn.

Nguồn: http://www.bitdefender.com/security/Conficker-Still-Affected-1-7-Million-in-Q4-2011.html

No comments:

Post a Comment