2012/04/04

Trung Quốc tìm ra kỹ thuật để vô hiệu hóa công cụ vượt tưởng lửa TOR

Korben
Bản tiếng Việt viết bởi KS Nguyễn Ngọc Bảo
2012/04/04
Những nhà nghiên cứu Thụy Điển vừa mới tìm ra những kỹ thuật dùng bởi Bức Tường Lửa Vĩ Đại (Great Firewall) bên Trung Quốc nhằm ngăn chặn dân chúng Trung Quốc vượt tường lửa bằng Tor.

Cho đến nay, Trung Quốc thường ngăn chặn qua các địa chỉ IP các nút (node) Tor hay các phần đầu (header) của giao thức http. Nhưng bây giờ, cách thức ngăn chặn trở nên tinh vi hơn và cho phép ngăn chặn luôn các cầu (Bridge Tor) không công khai. Trung Quốc đã sử dụng nhiều máy để truy quét (scan) một máy bị tình nghi là một nút Tor, với những packet chuyên chở ngôn ngữ Tor. Nếu máy tình nghi trả lời đúng cách, thì chắc chắn  máy đó là một nút Tor, và địa chỉ IP bị ngăn chặn ngay.

Hiện nay, Trung Quốc đang tung ra nhiều đợt truy quét quy mô hàng triệu địa chỉ IP trên mạng để  truy tìm ra các nút TOR.  Trong khi đó các thành phần chống lại kiểm duyệt đang tìm kiếm giải pháp bằng cách ngụy trang các liên lạc Tor và làm cho các nút Tor thật có khả năng nhận diện nhau và từ chối không trả lời các liên lạc khác ngoài Tor hay từ các nút Tor giả.

Tại Việt Nam chúng ta chưa thấy nhà nước có kỹ thuật này. Nếu bạn đang dùng Tor và biết đến trường hợp Tor bị chặn tại Việt Nam, xin bạn thông báo đến BBT No Firewall. Hiện nay Tor vẫn là một trong những công cụ vượt tường lửa và ẩn danh tốt nhất. Mời bạn tìm hiểu thêm về Tor tại đây.

No comments:

Post a Comment