2012/04/16

Trò chuyện với BBT No Firewall về dự thảo quản lý internet

Radio Chân Trời Mới
Hồng Thuận
2012/16/04

Mời các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn với Angelina Huỳnh, BBT của Blog No Firewall về dự thảo quản  lý internet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

Nếu không nghe được trực tiếp, bạn có thể tải về từ đây.

1 comment: