2012/03/22

Lập và điều chỉnh tài khoản trong Windows Vista/Win7

Ban Biên Tập No Firewall
2012/03/23


Sau đây là hướng dẫn cho cách thức lập và điều chỉnh tài khoản của Windows Vista và Win 7. Mời bạn tham khảo thêm tại sao cần có tài khoản quản trị riêng và tài khoản thường cho sinh hoạt hàng ngày.

Cách vào nơi quản trị các tài khoản

Bấm nút Start, rồi chọn Control Panel.


Trong Control Panel, bên dưới hàng User Accounts and Family Safety, bấm vào hàng Add or remove user accounts

Trong phần quản trị tài khoản này bạn sẽ thấy tất cả những tài khoản trong máy.


Xem tài khoản thuộc loại gì ?

(Xem hình trên) Bên dưới tên của mỗi tài khoản có ghi chú loại tài khoản gì: Administrator (quản trị) hoặc Standard user (loại thường). Ngoài ra nếu tài khoản có mật mã thì sẽ có ghi là “password protected”.

Mở một tài khoản mới

Trong trang quản trị tài khoản bấm vào hàng “Create a new account”. Trong màn ảnh kế tiếp, đánh vào tên của tài khoản. Chọn loại tài khoản là Standard user (thường) hoặc Administrator (quản trị). Xong rồi bấm nút Create Account để mở tài khoản mới này.


Sau đó sẽ quay trở lại phần quản trị tài khoản và tài khoản mới sẽ hiện ra nơi đây.
Điều chỉnh lại thể loại của tài khoản

Vào phần quản lý tài khoản, bấm vào icon của tài khoản muốn sửa đổi, bạn sẽ thấy màn ảnh như dưới đây. Bấm vào hàng “Change the account type”

Kế tiếp chọn loại tài khoản: Administrator (quản trị) hay Standard user (giới hạn), rồi bấm nút Change Account Type.
No comments:

Post a Comment