2012/03/10

Hãy cùng thế giới chống kiểm duyệt

Ban Biên Tập No Firewall
2012/03/11

Nhân Ngày Thế Giới Chống Kiểm Duyệt 12 tháng 3, 2012 do tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đề xướng, mời các bạn hãy cùng bày tỏ tinh thần chống kiểm duyệt.

Như một bạn tại Hà Nội đã nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP: "Nhà nước càng cấm cái gì, thì giới trẻ lại càng muốn tìm hiểu xem tại sao". Thế kỷ 21 là thế kỷ của tin học. Thông tin, trảo đổi, bày tỏ thái độ, tổ chức trên mạng là một phần của cuộc sống và phát triễn cá nhân và xã hội.  Kiểm duyệt bằng cách chặn Facebook, chặn thông tin là đi trái lại với xu hướng thời đại.

Mời bạn hãy cùng thế giới bày tỏ tinh thần chống kiểm duyệt bằng cách dùng các avatar sau đây trên Facebook, blogs v.v.

No comments:

Post a Comment