2012/02/04

Twitter và Google sẽ kiểm duyệt theo từng nước

Ban Biên Tập No Firewall
2012/02/04

Ảnh hưởng gì cho dân cư mạng Việt Nam?
Chỉ trong vòng một tuần, hai công ty tầm vóc, Google và Twitter, công ty dịch vụ micro blogging, thông báo rằng họ sẽ áp dụng kỹ thuật kiểm duyệt theo từng nước. Có nghĩa rằng nếu chính quyền của một nước yêu cầu họ chặn một tin nhắn trên Twitter hoặc một bài blog hay một trang blog trên Blogspot, họ sẽ chặn trong phạm vi của quốc gia đó.  Trước đây, mỗi khi chặn theo yêu cầu từ một chính phủ, thông tin bị chặn không những trong quốc gia đó mà cho cả thế giới. Với áp dụng mới này, thông tin dù bị chặn trên căn bản quốc gia, nhưng thế giới bên ngoài vẫn xem được.

Kiểm duyệt gia tăng hay sụt giảm?

Có luồng suy nghĩ cho rằng đây là điều tốt, làm kiểm duyệt sụt giảm. Khi các công ty bành trướng bước vào thị trường quốc tế, họ bị ràng buộc và phải chấp hành những luật lệ địa phương, trong đó gồm những quốc gia độc tài. Thay vì trước đây phải xóa thông tin trên cả thế giới, ngày hôm nay sự kiểm duyệt chỉ giới hạn ở quốc gia đó mà thôi.  Đây là sự tiến bộ.

Một luồng suy nghĩ đối nghịch cho rằng kỹ thuật dễ dàng kiểm duyệt theo từng nước sẽ khuyến khích các chính quyền sử dụng nhiều hơn và sẽ dẫn tới tình trạng lạm dụng và gia tăng kiểm duyệt nói chung.

Kết quả ra sao chúng ta sẽ chờ xem và chúng ta sẽ chờ xem các công ty sẽ hành xử ra sao trên thực tế, nếu các chính quyền bắt đầu lạm dụng.  Google có một trang gọi là Transparency Report, trên đó Google báo cáo những yêu cầu Google nhận được từ các chính quyền.

Có cách để vượt kiểm duyệt

Trong vài tuần trước mặt Google sẽ bắt đầu chuyển tất cả người sử dụng qua tên miền quốc gia của họ, dựa vào địa chỉ IP. Ví dụ nếu bạn ở Việt Nam, khi vào nofirewall.blogspot.com, bạn sẽ tự động được chuyển sang nofirewall.blogspot.com.vn. Và giả sử nếu Blog No Firewall bị chặn ở Việt Nam, bạn sẽ không vào được nofirewall.blogspot.com.vn.

Cách để vượt thoát kiểm duyệt kiểu này là bạn yêu cầu Google không chuyển bạn sang tên miền quốc gia. Bạn chỉ cần đánh vào "NCR"ở phần đuôi của địa chỉ web. "NCR"viết tắt cho "no country redirect" và có nghĩa là không chuyển sang tên miền quốc gia. Khi dùng "NCR" bạn sẽ vào trang blog mà cả thế giới thấy được. Để vào Blog No Firewall, bạn phải đánh nofirewall.blogspot.com/ncr.  Tương tự để vào các trang khác, bạn chỉ cần đánh "tên trang mạng.blogspot.com/ncr".

Đối với dân cư mạng Việt Nam có 2 điều cần thiết phải làm:

1. Theo sát tình hình và cảnh báo khi kiểm duyệt xảy ra. Khi một tin nhắn, bài viết hoặc trang blog bị chặn, Google và Twitter sẽ liên lạc với chủ nhân để thông báo trước. Bạn có thể báo lại với Blog No Firewall qua email lienlac@nofirewall.net.

2. Phổ biến và chỉ nhau cách dùng "NCR" để vượt kiểm duyệt.

No comments:

Post a Comment