2012/03/24

Không lưu trữ mật khẩu trong trình duyệt Opera

Ban Biên Tập No Firewall
Kỹ sư Lê Quang

Sau đây là cách thức để xóa và thiết trí để trình duyệt Opera không tự động lưu lại mật khẩu.

- Bấm vào icon Opera ở góc trái bên trên của trình duyệt
- Chọn Cài đặt, Sở thích...


- Trong khung Sở thích, chọn bảng Biểu mẫu
- Tắt hàng Bật Trình Quản Lý Mật Khẩu
- Nếu bạn có lưu trữ mật khẩu trước đó thì bấm nút Trình Quản Lý Mật Khẩu.... để vào xoá hết đi- Bước cuối cùng là xóa sạch các dữ liệu cá nhân
- Vào trở lại menu Cài đặt, Xóa Dữ Liệu Cá Nhân...


- Chọn tất cả rồi bấm nút Xóa


Trở lại.

No comments:

Post a Comment