2012/01/16

Dùng Skype với GPass để liên lạc an toàn

Video hướng dẫn của 12PM Tutorials

Xin giới thiệu thêm một công cụ bạn có thể dùng để liên lạc an toàn qua internet. Có người cho rằng Skype tương đối an toàn, nhưng cũng có người cẩn thận hơn, đề nghị chúng ta dùng phần mềm vượt tường lửa và ẩn danh, GPass để gia tăng an ninh trên Skype. Xin lưu ý, khi dùng cả Skype và GPass, đặc biệt để gọi điện thoại, có thể máy của bạn sẽ chậm hơn.

Sau đây là video hướng dẫn về cách cài đặt và sử dụng. 

Mời bạn theo dõi. Bảo đảm dễ hiểu và dễ áp dụng!


No comments:

Post a Comment