2012/01/31

Cảnh báo cho những ai dùng Wordpress

Ban Biên Tập No Firewall
2012/01/31

Xin cảnh báo đến các bạn đang dùng Wordpress. Hiện Wordpress phiên bản 3.2.1 đang gặp lổ hổng an ninh và rất dễ bị mã độc xâm nhập.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Wordpress 3.2.1, cần chuyển ngay sang phiên bản mới hơn, để tránh trang blog của bạn bị nhiễm mã độc và từ đó làm nhiễm theo các máy truy cập vào trang nhà của bạn.

Vì nhiều blogger Việt Nam dùng Wordpress, nên xin bạn lưu ý cảnh báo này.

Nguồn: Websense  

1 comment: