2011/11/28

Cảnh báo: Mã độc từ email Tin Bui và HTThanhan

Ban Biên Tập No Firewall
2011/11/28
Xin các bạn cẩn trọng với email Tin Bui <buitin1927@gmail.com> gửi ra có kèm mã độc. Tiếp theo email giả của Bùi Tín, tin tặc dùng email htthanhan@yahoo.com (đã bị đánh cắp) để tiếp tục gửi mã độc.  Xin các bạn đừng mở xem những email khả nghi có đính kèm tập tin .RAR

Từ email Tin Bui

From: Tin Bui <buitin1927@gmail.com>
Date: 2011/11/28
Subject: Free PMHoang now
To: buitin1927@aol.com

Than moi quy c/h ky ten kien nghi nha cam quyen CSVN
 tra tu do vo dieu kien cho Gs PMHoang
Than,
BTPR
----------------------------------------------

Tập tin đính kèm: FreePMHoangnow.rar
Kích thước: 70183 bytes

Giải nén cho ra: FreePMHoangexe.doc
Kích thước: 200704 bytes
Tập tin này không phải là dạng .DOC mà là mã độc dạng .EXE trá hình.

Từ email htthanhan@yahoo.com

From: htthanhan@yahoo.com
To: htthanhan@yahoo.com
Sent: 11/27/2011 6:38:04 P.M. Pacific Standard Time
Subj: Free PMHoang now

Than moi quy c/h ky ten kien nghi nha cam quyen CSVN
 tra tu do vo dieu kien cho Gs PMHoang
Than,
HTTN

No comments:

Post a Comment