2011/08/20

Cảnh Báo: Các software tiếng Việt, phần mềm bẽ khóa chứa đầy mã độc

Ban Biên Tập No Firewall
2011/08/20

Các nhu liệu/phần mềm bẻ khóa (cracked software) để dùng khỏi trả tiền là những cái ổ chứa đầy vi-rút, trojan, spyware, mã độc. Tin tặc khắp nơi biết bản tính đại đa số con người thích dùng phần mềm/software lậu, không tốn tiền nên nhét đầy vi-rút, mã độc vào các software bẻ khóa và upload lên trên mạng. 

Có một câu chuyện thật, là một người mua máy vi tính mới ở Việt Nam. Mua xong nhờ chủ tiệm bán máy cài đặt luôn một loạt các phần mềm đã bẻ khóa. Sau đó cài thêm phần mềm Kaspersky chống vi-rút. Khi cho Kaspersky chạy để rà quét máy thì kết quả như sau:1146 mã độc với 268 vi-rút và 879 loại trojan !
Có lẻ đây là kỷ lục thế giới.  Đây là lý do tại sao các máy vi tính ở Việt Nam có đầy mã độc khi dùng toàn phần mềm bẻ khóa lậu.

Các nhu liệu gõ tiếng Việt
Vì là người Việt Nam có nhu cầu đánh máy tiếng Việt cho nên hầu như ai cũng phải dùng một phần mềm  đánh tiếng Việt nào đó như VPSKeys, UniKey, Vietkey, WinVNkey, v.v... Tin tặc cũng lợi dụng điều này để gài mã độc vào các nhu liệu đánh tiếng Việt và upload lên nhiều nơi trên mạng.
Phải đề phòng bằng cách dùng software chống vi-rút để rà quét lại. Kiểm lại kích thước và checksum của các software tiếng Việt này.

Đây là kích thước đúng cho VPSKeys:
Software: VPSKeys
Tập tin: Vpskeys43.exe
Size: 1,351,777 byte
Checksum: 69b6071e1cebf2dc0849e94b4ad7d414


No comments:

Post a Comment