2011/03/09

Cùng hưởng ứng Ngày Thế Giới Chống Kiểm Duyệt

2011/03/09

Ngày 12 tháng 3 được quốc tế công nhận là “Ngày Thế Giới Chống Kiểm Duyệt”. Trong dịp này cộng đồng mạng thế giới cùng nhau hành động cho một mạng internet tự do hơn.

Đới với dân mạng Việt Nam chúng ta, ngày hôm nay mang lại ý nghĩa đặc biệt, vì chúng ta đang phải đối đầu với sự kiểm duyệt vô lý trên Facebook. Dù rằng một số bạn đã vào được Facebook trở lại, nhưng tình hình truy cập vẫn còn quá nhiều khó khăn. Các nhà mạng vẫn còn bị tùy tiện chặn, mở Facebook.

Việt Nam ngày càng hội nhập với thế giới, chúng ta hãy nhập cuộc. Hãy cùng với các bạn trên thế giới xiết chặt những bàn tay đang hành động để có một mạng internet tự do.

Để cho thấy chúng ta đang hành xử quyền truy cập Facebook và đang bày tỏ tinh thần đoàn kết với cộng đồng mạng thế giới, bạn hãy:
  
1/ Ngay lập tức tải logo lên Facebook hoặc blog của bạn để làm ảnh đại diện
2/ Vào ngày 12/3 bày tỏ suy nghĩ của bạn trên Facebook update. Một ví dụ “ Yêu cầu các nhà mạng đồng loạt mở Facebook hôm nay”

Để có thêm chi tiết về “Ngày Thế Giới Chống Kiểm Duyệt” do tổ chức Ký Giả Không Biên Giới chủ xướng, mời bạn thăm viếng trang march12.rsf.org/en.

Hãy cùng thế giới hành động đòi lại quyền truy cập Facebook!


Việt Tân

Để tải logo lên Facebook, bạn nhớ chọn "Đặt làm ảnh đại diện"


No comments:

Post a Comment