2011/03/10

12.03 -một ngày Nofirewall, bạn nhé!

Blogger Mẹ Nấm
2011/03/10

Cùng nói không với tường lửa 


Thật ngạc nhiên khi biết rằng thế giới đã dành hẳn một ngày để nói không với sự kiểm duyệt thông tin.

Tất cả chúng ta đều biết, Internet là một phát minh đóng góp vào sự phát triển vượt bậc của con người. Ngoài việc kết nối - trao đổi thông tin - mở ra một
góc nhìn rộng lớn cho người sử dụng, Internet còn góp phần xây dựng một xã hội loài người văn minh và công bằng hơn trong việc mở nguồn thông tin ở các quốc gia do chế độ độc tài cầm quyền.

Kiểm soát - ngăn chặn thông tin là chặn đứng sự tiến bộ và phát triển của một dân tộc.

Chỉ có những nhà độc tài muốn che giấu sự thật, kéo dài thời gian cai trị của mình vì lợi ích cá nhân mới đưa ra các biện pháp kiểm duyệt Internet.

Cuộc cách mạng vì tự do - công bằng - dân chủ tại các nước Tunissia, Ả Rập, Libya... đã thành công một phần lớn là nhờ vào sự thức tỉnh đúng lúc, sự can đảm của những người trẻ đã tận dụng sức mạnh của Internet, vượt qua sự kiểm soát thông tin.

Chúng ta - những người Việt Nam - hãy tập nói không với Firewall ngay từ bây giờ vì nhu cầu kết nối và tự do tìm kiếm thông tin của mình, vì một xã hội Việt Nam hoàn thiện, tiến bộ và phát triển hơn.

No comments:

Post a Comment