2011/02/14

Trang mạng của Đảng Vì Dân bị tin tặc tấn công


THÔNG BÁO SỐ 36 CỦA ĐẢNG VÌ DÂN
Ngày 14/02/2011

v/v: Toàn bộ web sites cơ hữu của Đảng Vì Dân bị tin tặc "H4ck3d by Qin Shi Huang Gr0up." tấn công

VPLL/ĐVDVN - Văn phòng Liên lạc Đảng Vì Dân Việt Nam trân trọng thông báo đến toàn thể quý tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí và đồng bào Việt Nam được rõ là tin tặc "H4ck3d by Qin Shi Huang Gr0up." đã tấn công và làm tê liệt toàn bộ mạng cơ hữu của Đảng

Vì Dân, bao gồm:
www.dangvidanvietnam.net : Là mạng Việt Ngữ chính thức của Đảng Vì Dân.

www.vnpp.net : Là mạng Anh Ngữ chính thức của Đảng Vì Dân.

www.radiohoamai.us : Là mạng của Radio Hoa-Mai, cơ quan ngôn luận của Đảng Vì Dân.

www.vktnct.net : Là mạng phổ biến tài liệu, thông tin liên quan đến các vụ án chính trị đối kháng với đảng CSVN.

www.congbang.net : Là mạng cá nhân của ông Nguyễn Công Bằng, Tổng Thư Ký Đảng Vì Dân.

Đây là lần phá hoại thứ 3 nhắm vào các mạng cơ hữu của Đảng Vì Dân. Hai lần trước, sự phá hoại là hình thức tấn công bằng kỹ thuật DoS Attack (Denial-of-service attack).

Vào tháng 04/2010, tin tặc đồng thời cũng đã đánh cắp chủ quyền 16 tên miền của Đảng Vì Dân, bao gồm một số tên miền chính yếu được sử dụng nhiều như: hoamai.org, hoamai.net, dangvidan.org,dangvidan.net, dvdvn.org, dvdvn.net.

Đảng Vì Dân Việt Nam lên án hành động "khủng bố kỹ thuật" của các thành phần tin tặc nhắm vào các mạng toàn cầu của Đảng Vì Dân, cũng như của các đoàn thể đấu tranh và cơ quan truyền thông báo chí tự do trong thời gian qua.

Chúng tôi kính thông báo đến toàn thể quý tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí cùng đồng bào Việt Nam được tường và kính nhờ phổ biến rộng rãi để mọi người có dịp hiểu rõ hơn về hành động phá hoại này.

Trân trọng kính thông báo.
TM. VPLL Đảng Vì Dân
Lê Nguyên Bình2 comments:

  1. NHU VAY O VN HIEN NAY KHONG CO LUAT LE,CS MUON LAM GI THI LAM CA CAI THE GIOI MANG DANH LA VAN MINH SIEU VIET PHAI CHIU THUA CSVN.MUON GIET AI CUNG KHONG SO AI HET, MUON LAY BAO NHIEU CUA CAI MANG GUI NUOC NGOAI CUNG KHONG SO AI HET, MUON PHA MANG TRONG NUOC TOAN CAU CUNG KHONG SO GI HET,NHU VAY LA CA CAI THE GIOI VAN MINH NAY PHAI CHIEU THUA MOT BON CUOP CUA GIET NGUOI KHONG AI TRI DUOC CHUNG.CAC NHA BAC HOC DAU, CAC NHA KY THUAT DAU,CAC NHA KHOA HOC LEN TROI DUOC, XUONG BIEN DUOC DAU, PHAI CHIU THUA BON GIAC CUOP, TAI SAO PHAI VUOT VE CHIEU CHUONG CHUNG.VI SAO PHAI CAN VAI TRAM TEN CUOP CUA GIET NGUOI MA BO QUEN HANG TRIEU HANG TY NGUOI PHAI CHIU DAU KHO VI CHUNG. XIN CAC AI HAY GIUP CHUNG DE TIEU DIET BAN CS DANG SOM SANG TOT,CAM ON NHIEU./.

    ReplyDelete
  2. NOI LY LE VOI CS LA VO ICH,CHUI RUA, NAN NI VAN XIN CUNG LA VO ICH, VI CHUNG KHONG CO DANH VA KHONG CO TRAI TIM,CAI NGAI HAY XET KY XEM TU KHI CHUNG LAP VA CAI DANG CSVN CHO DEN NAY, CHUNG DA LAM DUOC CAI GI CHO DAN VN VA NUOC VN VA NHAN DAN THE GIOI, CHUNG CHI LAM DAU KHO, NGHEO NAM CHET CHONG CHO TO QUOC VA NHAN DAN THOI, XIN CAC NGAI DUNG KEL DAI THOI GIAN NUA.GIAN DOI VA DOC CUA BAN CS VA DOC TAI CHUNG MINH CHO MOI NGUOI HIEU THE LA QUA DU ROI,XIN CAC NGAI HAY GIUP NHAN DAN VN LOAI BO CS TREN DAT NUOC LA DE DAN VN MAU XAY DUNG MOT VN TU DO DAN CHU PHU CUONG DE DONG GOP CONG VAO VIEC XAY DUNG MOT THE GIOI HOA BINH HANH PHUC CHO NHAN LOAI, MUON DOI KHONG CO CS DOC TAI, XIN THANH THAT CAM ON CAC NGAI./.

    ReplyDelete