2011/02/02

Phương pháp vượt tường lửa để vào Facebook

Phần 2. Dùng các công cụ vượt tường lửa để vào Facebook

Nếu các mẹo đơn giản không áp dụng được cho bạn, hoặc bạn muốn dùng công cụ vượt tường lửa để an toàn hơn. Đây là một số công cụ xin đề nghị:

Tor
Tor Browser Bundle
Ultrasurf
Freegate
Phisphon
Hotspot Shield

Xem các hướng dẫn qua video.

Ghi chú:
Các phương pháp này không bảo đảm bạn có thể dấu thông tin và tung tích của mình trên mạng.
Ngoài việc dùng những phương pháp dưới đây để vào Facebook, bạn còn có thể dùng để vượt tường lửa vào các trang mạng khác đang bị chặn tại Việt Nam.

Trở lại phần 1: Mẹo đơn giản.

Tải tài liệu Phương pháp vượt tường lửa để vào Facebook (pdf).

No comments:

Post a Comment