2010/12/23

Cảnh báo mã độc từ địa chỉ "john Mai"

Ban Biên Tập No Firewall
2010/12/23


Xin các bạn cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ "john Mai" <johnmai1963@gmail.com> có đính kèm mã độc: 

Tên tập tin: TuyenbocuaDBLBEDRoyceveChienDich.rar

Kích thước: 329,614 bytes

Giải nén cho ra: TuyenbocuaDBLBEDRoyceveChienDich.doc      .exe

Kích thước: 481,944 bytes
(lưu ý giữa chữ doc và exe có hơn 80 khoảng trống (blank/space)--------------- Original message --------------------------------------
From: john Mai <johnmai1963@gmail.com>
Subject: Tín đồ Tin Lành Miền Bắc và Tuyên bố của Ed Royce về Chiến Dịch CPC
Date: Tue, 21 Dec 2010 16:50:38 -0800 
 gửi
UỶ BAN VẬN ĐỘNG ÐƯA CSVN TRỞ LẠI DANH SÁCH CPC
“The People for Religious Freedom in Vietnam”
Kính kính chào quý vị.
Mặc dù hôm nay tôi không thể hiện diện bên cạnh quý vị, xin nhận nơi đây lòng cảm kích sâu xa của tôi đối với sự hết lòng của quý vị trong công cuộc tranh đấu vì tự do tôn giáo tại Việt Nam.  Là người từng có dịp viếng thăm Việt Nam, được tiếp kiến Đaị Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ và cụ Lê Quang Liêm, tôi nguyện sẽ đóng góp phần mình trong công cuộc tranh đấu đó.  Quyền được tự do hành đạo tùy theo tín ngưỡng của mình là một quyền tất nhiên của nhân loại, nhưng thật là đáng buồn khi người dân Việt Nam hiện đang bị tước đoạt quyền tự do đó.

No comments:

Post a Comment