2010/09/12

Vượt tường lửa | Tài Liệu Nghiên Cứu Thêm

Vượt thoát kiểm duyệt Internet là một đề tài lớn, với hàng chục công cụ và chức năng có sẵn.  Cũng có nhiều thứ cần tìm hiểu rõ thêm nếu bạn muốn việc vượt thoát kiểm duyệt trở nên khó bị khám phá và bị chặn hơn trong tương lai, nếu bạn muốn ẩn danh trong khi truy cập mạng, hoặc nếu bạn muốn giúp người khác vượt thoát kiểm duyệt.  Sau đây là một số tài liệu đáng được nghiên cứu thêm về những đề tài liên hệ.  (Có vài tài liệu không truy cập được hoặc bị chặn tại một số địa phương.)

Cẩm nang & Hướng dẫn

Vượt thoát kiểm duyệt Internet

Cẩm Nang Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet cho Mọi Công Dân Thế Giới, Citizen Lab, http://www.civisec.org/guides/everyones-guides
Phóng Viên Không Biên Giới, Cẩm Nang cho Người Viết Blog và Bất Đồng Chính Kiến trên Mạng, có tại http://www.rsf.org/article.php3?id_article=26187
Bách Khoa Toàn Thư Mở về Kiểm Duyệt Mạng: http://en.cship.org/wiki/

Khuyến cáo an ninh vi tính cho các nhà họat động

NGO-in-a-Box, tập hợp nhiều phần mềm lưu động: http://security.ngoinabox.org/
An Ninh Vi Tính và Bảo Mật cho Những Nhà Đấu Tranh Nhân Quyền: http://www.frontlinedefenders.org/manual/en/esecman/

Nghiên cứu về Kiểm Duyệt Mạng

Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, Jonathan Zittrain, Truy Cập Bị Từ Chối: Thực Hành và Chính Sách của Sự Kiểm Duyệt Mạng Tòan Cầu (Cambridge, MA: MIT Press, 2008), ISBN 0-262-54196-3, có tại http://www.opennet.net/accessdenied/
Thêm nhiều tài liệu về kiểm duyệt mạng: http://bailiwick.lib.uiowa.edu/journalism/mediaLaw/cyber_censors.html

Các tổ chức chuyên cung cấp tư liệu về chống và vượt kiểm duyệt mạng

Chiến dịch của Amnesty International để chống lại đàn áp mạng (http://irrepressible.info)
Citizen Lab (http://www.citizenlab.org/) và Dự Án Civisec (http://www.civisec.org/)
Ủy Ban Bảo Vệ Người Viết Blog (http://www.committeetoprotectbloggers.org/)
Trung Tâm Berkman về Mạng và Xã Hội (http://cyber.law.harvard.edu/)
Electronic Frontier Foundation (http://www.eff.org/)
FrontLine (http://www.frontlinedefenders.org/)
Hiệp Hội Tự Do Mạng Tòan Cầu (http://www.internetfreedom.org/)
The Herdict (http://www.herdict.org/NetworkHealthAbout.jsp?_sourcePage=%2FPCHealthDownload.jsp)
OpenNet Initiative (http://opennet.net/)
Peacefire (http://www.peacefire.org/)
Phóng Viên Không Biên Giới (http://www.rsf.org/)
Sesawe (https://sesawe.net)
Tập Thể Kỹ Thuật Chiến Thuật (http://www.tacticaltech.org/)

Proxy mạng mở và proxy ứng dụng

Proxy.org, danh sách hàng ngàn proxy mạng mở: http://www.proxy.org/
Đăng ký vào http://www.peacefire.org/circumventor/, hàng tuần sẽ gửi ra những proxy mới
Proxy ứng dụng:
    http://www.dmoz.org/Computers/Internet/Proxying_and_Filtering/Hosted_Proxy_Services/Free/Proxy_Lists/
             http://www.publicproxyservers.com/

Giải pháp Vượt Thoát Kiểm Duyệt  và Các Dịch Vụ

    Access Flickr!: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4286
    Anonymizer Anonymous Surfing: http://www.anonymizer.com/
    CECID: http://cecid.labyrinthdata.net.au/
    Circumventor CGIProxy: http://peacefire.org/circumventor/
    Codeen: http://codeen.cs.princeton.edu/
    Coral: http://www.coralcdn.org/
    CProxy: http://www.cproxy.com/
    Dijjer: http://dijjer.org/
    Dynaweb FreeGate: http://www.dit-inc.us/freegate
    FirePhoenix: http://firephoenix.edoors.com/
    FreeAccess Plus!: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6139
•    FoxyProxy: http://foxyproxy.mozdev.org/
    Glype: http://www.glype.com/
    GPass: http://gpass1.com/gpass/
    GProxy: http://gpass1.com/gproxy.php
    Gtunnel: http://gardennetworks.org/products
    Guardster: http://www.guardster.com/
    Hamachi LogMeIn: https://secure.logmein.com/products/hamachi/vpn.asp
    hopster: http://www.hopster.com/
    HotSpotVPN: http://hotspotvpn.com/
    httpTunnel: http://www.http-tunnel.com/
    JAP / JonDo: http://www.jondos.de/en
    Megaproxy: http://www.megaproxy.com/
    OpenVPN: http://www.openvpn.net/
•    PHProxy: http://sourceforge.net/projects/poxy/
    Picidae: http://www.picidae.net/
•    Proxify: http://proxify.com/
•    psiphon: http://www.psiphon.ca/
•    PublicVPN: http://www.publicvpn.com/
•    SmartHide: http://www.smarthide.com/
    SwitchProxy Tool: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/125
•    Tor: http://torproject.org
•    TrafficCompressor: http://www.tcompressor.ru/
    UltraReach UltraSurf: http://www.ultrareach.com/
    VPNBegir: http://www.vpnbegir.com/
•    Your-Freedom: http://www.your-freedom.net/
•    Zelune: http://www.zelune.net/

Danh sách các nhà cung cấp mạng riêng ảo (VPN) thương mại

    http://en.cship.org/wiki/VPN

Phần mềm Socksification (để dùng với SOCKS proxy)


•    tsocks: http://tsocks.sourceforge.net/
•    WideCap: http://www.widecap.com/
•    ProxyCap: http://www.proxycap.com/
•    FreeCap: http://www.freecap.ru/eng/
•    Proxifier: http://www.proxifier.com/
•    SocksCap: http://soft.softoogle.com/ap/sockscap-download-5157.shtml

Tác giả : Tài liệu nghiên cứu thêm
© adam hyde 2008
Điều chỉnh:
Edward Cherlin 2008
Freerk Ohling 2008
Sam Tennyson 2008
Seth Schoen 2008
Tom Boyle 2008
Tomas Krag 2008
Zorrino Zorrinno 2008, 2009

Giấy phép: Giấy phép công cộng

Sản xuất cho cẩm nang FLOSSNo comments:

Post a Comment