2010/09/30

Từ ban biên tập No Firewall:

Các bạn nghĩ sao về những cụm từ như "công an mạng" "đe dọa an ninh điện tử" "mã độc" "vi rút" "bị theo dõi trên mạng" "tin tặc", bạn có cảm thấy liên quan đến hoạt động internet của bạn không?

Nếu có, mời bạn đọc cuộc phỏng vấn của đài Chân Trời Mới với KS Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân, kỹ sư điện toán, làm việc trong lãnh vực an ninh điện toán từ hơn 10 năm nay, hiện đang trách nhiệm an ninh hệ thống thông tin trong một hãng tại Pháp.

Đài Chân Trời Mới sẽ thực hiện 3 phần. Phần 1 sẽ cho chúng ta hấy tại sao vượt tường lửa và an ninh điện tử rất cần thiết cho bạn; những mối đe dọa an ninh điện tử mà chúng tôi nhận diện được, và lợi ích của chiến dịch No Firewall.

Phần 2 sẽ nói về chi tiết cách thức vượt tường lửa và bảo vệ an ninh máy. Phần 3 đào sâu vào an ninh của những người xử dụng Internet.

Các bạn hãy thoải mái góp ý hay đặt câu hỏi kỹ thuật cho KS Nguyễn Ngọc Bảo. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những thắc mắc của bạn.

No comments:

Post a Comment