2010/09/09

Tin tặc giả dạng Đảng Việt Tân gửi email với mã độc

Xin các bạn cẩn trọng với email gửi ra từ điạ chỉ diendanviettan@gmail.com với tiêu đề thông tin về GS Phạm Minh Hoàng và đề ký là "Viet Tan". Email này có cài mã độc. Đảng Việt Tân không có hộp thư nêu trên và thông báo của Đảng Việt Tân luôn gửi ra từ địa chỉ lienlac@viettan.org.  Xin xem chi tiết sau đây vể email giả:

--------------------------------------------------
Date:     9/9/2010 3:07:13 A.M.
Subject: Thông tin về CSVN đàn áp Giáo sư Phạm Minh Hoàng

CSVN đang tạm giam Giáo sư Phạm Minh Hoàng và ép buộc vào tội Lật đổ Chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Chúng ta hãy lên tiếng giúp gia đình giáo sư Hoàng, thông tin chi tiết đề nghị quý vị xem ở tệp đính kèm….

Viet Tan

Tập tin đính kèm: ThongtinchitietveviecbattamgiamGiaosuPhamMinhHoang.rar

No comments:

Post a Comment