2010/09/10

Vượt tường lửa | Đôi lời về cẩm nang này

Cẩm nang "Vượt Qua Kiểm Duyệt Internet" chính yếu giới thiệu về chủ đề này và giải thích một số phần mềm và phương thức phổ thông để vượt qua sự kiểm duyệt Internet. Trong cẩm nang này cũng có một số thông tin về cách thức giúp bạn tránh bị theo dõi và phát hiện khi đang vượt thoát kiểm duyệt. Tuy nhiên vì đây là một đề tài rất rộng nên chúng tôi chỉ đề cập tới những gì liên quan trực tiếp tới vấn đề vượt qua kiểm duyệt Internet mà thôi.

Việc trình bày đầy đủ về những kỹ thuật dùng Internet ẩn danh cũng như tránh bị phát hiện những hoạt động trên mạng nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này.

Cuốn cẩm nang này được soạn thảo với sự hợp tác của hiệp hội Sesawe.
Sesawe là ai?
Sesawe là một hiệp hội quốc tế nhằm hỗ trợ việc sử dụng Internet không bị kiểm duyệt. Hiệp hội này gồm các nhà soạn thảo phần mềm cũng như các tổ chức và cá nhân có cùng một niềm tin vào một mạng Internet tự do.

Họ bao gồm các trung tâm nghiên cứu hàn lâm, các nhóm nghiên cứu chiến lược, các tổ chức bất vụ lợi chuyên trách về những vấn đề truyền thông, các nhóm hoạt động và những cá nhân đồng quan điểm. Sesawe không phải là một tổ chức theo đúng nghĩa của một tổ chức, nhưng là một nơi hội tụ để chia sẻ thông tin và những tài nguyên liên hệ. Những tổ chức hợp tác trong hiệp hội này được tài trợ và quản trị độc lập và tự chịu trách nhiệm về những hoạt động riêng của họ. 

 
PDFpg004pic1_1.jpg 

Địa chỉ trang nhà của Sesawe là https://www.sesawe.net.
Các Tác Giả
Phần lớn nội dung của cuốn cẩm nang này được thực hiện trong một cuộc Viết Nhanh (Book Sprint) tại miền Bắc của tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Tám người cùng làm việc trong vòng năm ngày để viết nên cuốn sách này. Tất nhiên đây là một tài liệu sống, có thể tìm thấy miễn phí trên Internet, và bạn cũng có thể sửa đổi và hoàn chỉnh nó. Ngoài những tài liệu được viết trong buổi Viết Nhanh này, còn có những tài liệu đã được soạn thảo từ trước. Các tài liệu này gồm các đóng góp của:
- Ronald Deibert
- Ethan Zuckerman
- Nart Villeneuve
- Steven Murdoch
- Ross Anderson
- Freerk Ohling
- Frontline Defenders

Những tác giả nêu trên đã có thiện ý cho phép chúng tôi sử dụng các tác phẩm của họ trong khuôn khổ bản quyền GPL.

Cẩm nang này được soạn thảo trong khuôn khổ của cẩm nang FLOSS. Để góp phần hoàn thiện cuốn cẩm nang này, bạn hãy tiến hành theo các bước sau đây:
1. Ghi Danh
Ghi danh tại trang web FLOSS Manuals theo địa chỉ sau đây:
http://en.flossmanuals.net/register
2. Đóng Góp
Chọn cẩm nang (http://en.flossmanuals.net/bin/view/CircumventionTools) và một chương nào đó để điều chỉnh, nhuận, thêm, bớt ...

Nếu bạn thắc mắc về việc đóng góp như thế nào, xin vào phòng chat được liệt kê dưới đây để đặt câu hỏi với chúng tôi. Chúng tôi mong đón nhận được sự đóng góp từ các bạn.
 
Để có thêm chi tiết về việc sử dụng FLOSS Manuals, bạn có thể đọc cẩm nang hướng dẫn của chúng tôi tại địa chỉ: http://en.flossmanuals.net/FLOSSManuals
3. Thảo Luận (Chat)
Tốt nhất là bạn thảo luận với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn phối hợp mọi đóng góp. Chúng tôi có một phòng chat cho mục đích này qua phương tiện Internet Relay Chat (IRC). Nếu bạn biết sử dụng IRC, bạn có thể nối kết vào:
máy chủ (server): irc.freenode.net
kênh (channel): #booksprint

Nếu bạn chưa biết sử dụng IRC, bạn nên vào thăm trang web http://irc.flossmanuals.net/. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng phần mềm chat trên mạng tại địa chỉ sau đây:
http://en.flossmanuals.net/FLOSSManuals/IRC
4. Danh Sách Email

Để thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến FLOSS Manuals, hãy tham gia vào nhóm thảo luận qua email của chúng tôi:
http://lists.flossmanuals.net/listinfo.cgi/discuss-flossmanuals.net
 
Tác giả: Đôi lời về cẩm nang này
© adam hyde 2008
Điều chỉnh:
Austin Martin 2009
Edward Cherlin 2008
Janet Swisher 2008
Tom Boyle 2008
Zorrino Zorrinno 2009

Giấy phép: Giấy phép công cộng

Sản xuất cho cẩm nang FLOSS

No comments:

Post a Comment