2010/09/14

Email giả từ thich.thienminh@yahoo.com chứa mã độc

Ban Biên Tập No Firewall
2010/09/12

Xin các bạn cẩn trọng với một email gửi đi từ điạ chỉ thich.thienminh@yahoo.com với nội dung kêu gọi giúp đỡ nhà bất đồng chính kiến Trương Minh Nguyệt, nhưng đính kèm mã độc. Xin xem thêm chi tiết sau đây:

-------- Original Message --------
Subject: Xin giúp đỡ hoàn cảnh gia đình kỹ sư bất đồng chính kiến Trương Minh Nguyệt
Date:   Sat, 11 Sep 2010 03:32:43
From:   Thich Thien minh thich.thienminh@yahoo.com
Đây là hoàn cảnh gia đình của Kỷ Sư Trương Minh Nguyệt khi bị tù, người vợ sống khốn bách trong mái nhà dột nát, đến nay khi mãn hạn tù ngôi nhà chỉ tàm tạm và vẫn còn mưa dột cả chỗ nằm, kỷ Sư Trương Minh Nguyệt vẫn còn bàng hoàng, người như chợt say chợt tỉnh….trong cơn mê của chốn gông cùm và ngỡ ngàng với bao cảnh vật xung quanh…..thương thay thân phận một bậc thầy đã từng dạy nhiều thế hệ kỷ sư góp mặt cho đời nay lại……..Ôi không thể tả nổi tình cảnh đau lòng nầy nếu ai có dịp chứng kiến và tiếp xúc với ông.

Tập tin đính kèm: Gia canh KS Truong Minh Nguyet.doc.rar
Nếu giải nén tập tin .RAR này sẽ có  "Gia canh KS Truong Minh Nguyet.doc.hta" là một phần mềm HTML (HTML application, 1.52 Mb) chứ không phải tập tin .DOC. Mở lên xem sẽ bị gài mã độc vào máy.

No comments:

Post a Comment