2014/02/28

Lỗ hổng an ninh của hệ điều hành iOS đã có bản vá.

Ban Biên Tập No Firewall
2014/02/28

Lỗ hổng "goto fail" của hệ điều hành iOS đã gây xôn xao trong những ngày qua. Lỗi này khiến người sử dụng dễ bị xâm nhập an ninh khi truy cập mạng. Nay Apple đã có bản vá.

Nếu bạn đang dùng iPhone hoặc iPad, xin cập nhật iOS lên phiên bản 7.0.6.

Nếu bạn đang dùng Mac OS X 10.9 thì cập nhật lên phiên bản 10.9.2.


No comments:

Post a Comment