2013/06/13

Cảnh báo: Email góp ý về Ls. Lê Quốc Quân có mã độc

Ban Biên Tập No Firewall
2013/06/13

Tin tặc đang khai thác các tin tức thời sự nóng bỏng hiện nay như việc Ts. Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, Ls Lê Quốc Quân sắp ra tòa để gửi email rãi mã độc khắp nơi.

Một email điển hình mà chúng tôi nhận được sau đây:

Ngày 9/7 tới đây Luật Sư Nhân Quyền Lê Quốc Quân sẽ ra tòa án cộng sản, với hy vọng mong manh LS sẽ được thả và tiếp tục đấu tranh vì nhân quyền cho Việt Nam.

Tôi gửi một vài ý kiến của mình về vấn đề này và một lời kêu gọi nhỏ với cộng đồng mạng gây sức ép để chế độ cộng sản thả LS ra.

PS: tôi đính kèm file ở email này


Tin tặc đính kèm tập tin LSLeQuocQuan.7z (411Kb, 411,760 bytes). 7Z là một dạng nén tương tự như ZIP, RAR.

Giải nén tập tin này sẽ có LSLeQuocQuan.hta (1.4Mb, 1,384,430 bytes). HTA là một dạng executable như .EXE, .COM

Trong tập tin LSLeQuocQuan.hta có chứa mã độc trojan HEUR_OLEXP.A - Loại trojan HEUROLEXP.A có thể xâm nhập vào máy nếu máy có những lổ hổng an ninh chưa vá lại.

Xin các bạn cẩn thận.

No comments:

Post a Comment